Az Idealmed Orvos-Esztétikai Centrum stratégiai terve

Dátum
Szerzők
Bidiga, Erna
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
Az egészségmegőrző, rekreációs lehetőségek az észak-alföldi régióban jelentős szerepet töltenek. Ezért egy általam ismert és választott cég, az IdealMed Orvos- Esztétikai Centrum stratégiai tervét készítettem el. A centrum ötvözi az egészségipar és szépségipar ágazatait és a stratégiai tervezés esetükben sem lehet rutinszerű. Széleskörű szolgáltatásokat nyújt a gyógyulni, szépülni vágyók számára. Teljes körű és magas színvonalú fogászati, bőrgyógyászati ellátást kínál, melynek elengedhetetlen kiegészítője a kozmetikai kezelés is. Céljuk az életminőség javítása és megóvása, amit magasan kvalifikált szakemberekkel biztosítanak akár a gyógyászati részleg, akár a fitnesz részleget veszik igénybe azok akikben már megfogalmazódott a változás igénye. Figyelembe véve azt a tényt, hogy a hazai lakosság az előző évhez képest 5-7%-kal költ többet egészségügyi és egyéb szolgáltatásokra, egy komplex egészségügyi-esztétikai centrumnak gyorsan és ésszerűen kell reagálnia, ugyanakkor követnie kell a kitűzött célt. Dolgozatom célkitűzése, hogy elkészítsem a vállalat stratégiai tervét, a stratégiaalkotás racionális tervezési modellje alapján lépésenként szekunder kutatást és adatelemzést végeztem. Hipotézisemet cégvezetővel készített mélyinterjú adta, mely szerint a vállalat számára a külső és belső környezeti tényezők megteremtették a feltételeket a piaci terjeszkedés stratégiájához, egy franchise hálózat létrehozásához. Első lépésként elvégeztem a makrokörnyezet-elemzést a PEST analízis, majd az iparági versenykörnyezet elemzést a Porter féle öttényezős modell segítségével. A belső környezet elemzését SWOT- analízissel készítettem el, majd a két környezet elemzésének adatait felhasználva készítettem el a stratégiai döntés-előkészítő mátrixokat. A stratégiai alternatívák közötti választást két stratégiára szűkítettem, az offenzív előremozdulás stratégiacsoporton belüli piacmélyítés és a kapcsolt diverzifikáció stratégiájára. A vizsgálatom eredményeképp megállapítottam, hogy jelenleg sem a külső-, sem a belső környezet nem ad lehetőséget a piaci terjeszkedésre. Nem rendelkezik még kellő humán és/vagy anyagi tőkével, a befektetői hangulat alacsony, bizonytalanság jellemzi pénzügyi forrásszerzés lehetőségét. Az elemzésem alapján a kapcsolt diverzifikáció az ésszerű stratégia.
Leírás
Kulcsszavak
stratégia
Forrás