A fenntarthatóbb változásért - Projekteken túl

Dátum
Szerzők
Szűcs, Viktória
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
Fenntarthatóság, felzárkóztatás, innováció. Eltérő megközelítésűek, mégis egymásra ható kifejezések, melyek egyaránt hatást gyakorolnak a társadalomra, viszont a társadalom az alapja mindháromnak. Feltételezhető, hogy ezt az alapot egy egységes, egyenlő szinten lévő közösségek alkotják, melyek így közös erővel fenntartják és egyben fejlesztik is, hogy fenntartható legyen a jövő. Ezen feltételezés egy utópisztikus társadalom, mely nem képezi le a mai társadalmat, mind globális és mind hazai szinten. A társadalmat alkotó egyének mind értékrendszerben, mind tudás és tapasztalati szinten, illetve földrajzi elhelyezkedésünk tekintetében is eltérőek. Ezen eltérőségek azok, melyek nem teszik elérhetővé azt, hogy egy egységes társadalom jöjjön létre, melyben mindenki egyaránt képes cselekedni és fejlődni a fenntarthatóság érdekében. Ezen különbségeket, mint például az értékrendszerbeli-, tudás- és tapasztalatbeli-, valamint életszínvonali jellemzőket társadalmi felzárkóztatás következtében tudjuk egymáshoz közelíteni annak érdekében, hogy egy egységesebb társadalmi alapot tudjuk létrehozni. Erre vonatkozóan került kidolgozásra a felzárkózás politika egyik főeleme a Magyar Nemzeti Társadalmi Felzárkóztatási Stratégia, mely az Európai Unió keretstratégiájába illeszkedik. Ebből kifolyólag Európai Uniós finanszírozási lehetőség nyílt arra, hogy a hátrányos helyzetben élők, mind gyermekjólét, oktatás-képzés, foglalkoztatás, egészségügy, lakhatás, bevonás, szemléletformálás, diszkrimináció elleni küzdelem (BALOG, 2012) tekintetében felzárkóztatás jöjjön létre, projekt alapú beavatkozás következtében. A társadalmi komplex problémák javítására kerültek kiírásra olyan projektek, melyek az előbb felsorolt beavatkozási pontok mindegyikére kíván megoldást nyújtani a maximális 48 hónapos projekt idő alatt. A Regionális Civil Központ Alapítvány munkatársaként – mely az előbb említett komplex felzárkóztatási projektek megvalósítója is, Borsod-Abaúj-Zemplén megyében -, saját tapasztalatból tudom, hogy a szegregált élethelyzetekben élők számára az említett projektidő nem alkalmas minden programelem oly mértékű megvalósítására, hogy az valóban elérje azt a kívánt hatást, hogy javuljanak az életkörülményeik, változzon az értékrendszerük, s ezáltal integrálódjanak a társadalomba. Ezen idő arra elegendő, hogy egyes programelemek a szegregált területen élők számára is elérhetővé váljanak, viszont ezeknek elmélyülésére a projekten túlmutatóan is szükséges egyéb módszereket alkalmazni. A programelemek által nyújtott lehetőségek, változások elmélyülése érdekében szükség van egy olyan specializáltabb módszerre, mely a társadalmi problémák komplexitásából kiemel egy olyan elemet, ami elősegíti a felzárkóztatást, mint például a munkaerő-piacra való integrálódás. Ezen specializáltabb módszer alatt a társadalmi innovációt értem, mely kialakulhat a társadalmi felzárkóztatás következtében is, mely innováció elősegíti a társadalmi-, valamint a teljes fenntarthatóság megszilárdítását. Az általam képviselt civil szervezetben eddigi tapasztalataink, tevékenységeink alapján felismertük azt, hogy a projektek nem adnak mindenre fenntartható megoldást egy felzárkóztatás alatt lévő településen, ezért szükséges egy adott társadalmi problémára fókuszálva létrehozni egy arra vonatkozó kezdeményezést. Ezen kezdeményezés, társadalmi innováció a foglalkoztatásba való kompetenciaalapú bevonását teszi elérhetővé a hátrányos helyzetből érkezők számára is, mely egy jelenleg is futó projekt ötlet továbbgondolása. Ennek bemutatásával kívánom alátámasztani azt, hogy a felzárkóztatás során szükséges a projekteken túl is gondolni, viszont nem elhagyva azokat, mivel legtöbb alkalommal a projektek azok, melyek képesek alapot adni az egyes társadalmi innovációknak.
Leírás
Kulcsszavak
fenntarthatóság, társadalmi felzárkóztatás, innováció
Forrás