Az oxidatív stressz, az akut stressz és a női nemi hormonok hatása a szívizomsejtek kontraktilis funkciójára

Dátum
Szerzők
Kalász, Judit
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
Az oxidatív stressz és az akut stressz fontos szerepet játszik számos kardiovaszkuláris betegség (pl. miokardiális inkarktus, iszkémia-reperfúziós károsodás, szívelégtelenség) kialakulásában. Összetett hatásmechanizmusuk egyik pilléreként a miofilamentáris fehérjék poszttranszlációs módosításai által kontraktilis diszfunkciót is előidézhetnek. A mieloperoxidáz enzim (MPO) hatására képződő oxidánsok in vitro az aktív erő és a miofilamentáris rendszer kalcium érzékenységének csökkentése, valamint a passzív erő növelése révén károsítják a humán bal kamrai szívizomsejtek kontraktilis funkcióját. Ezen funkcionális hatások létrejöttében szerepet játszhat a szulfhidril-csoport (SH) oxidáció, míg a fehérje karboniláció jelentősége elhanyagolhatónak tűnik. A MPO hatásai MPO inhibitorral és az antoxidáns hatású metioninnal kivédhetőek. Az azonosított funkcionális és biokémiai eltérések terápiás jelentőséggel bírhatnak az MPO által indukált kontraktilis diszfunkció és miofilamentáris fehérjeváltozások kivédésében/visszafordításában emelkedett MPO szinttel járó kardiovaszkuláris kórfolyamatokban. Kísérleteinkben kimutattuk, hogy az akut stressz hatására jelentős mértékben növekszik a szérum progeszteronszint mind nem ovariektomizált, mind pedig ovariektomizált nőstény patkányokban. Az ösztrogén hiánya befolyásolja a bal kamrai izolált szívizomsejtek funkcióját: a miozin-kötő C fehérje (MyBP-C) foszforilációja által növekszik a Ca2+-aktivált erőgenerálás. A szérum progeszteron szint növekedésével párhuzamosan csökken a miofilamentáris rendszer kalcium érzékenysége, melynek hátterében a szervezet emocionális stresszre adott védelmi válasza állhat. Az oxidánsok károsító és a női nemi hormonok védő szerepének pontos mechanizmusa a fent említett kardiovaszkuláris betegségekben továbbra sem teljesen tisztázott. A specifikus miofilamentáris fehérje módosulások funkcionális hatásainak pontosabb megértése nagyban hozzájárulhat a kardiovaszkuláris betegségek újszerű kezelési lehetőségeinek kifejlesztéséhez.
Oxidative stress and acute stress have been showed to play an important role in the pathogenesis of several cardiovascular pathologies (myocardial infarction, ischemia/reperfusion injury, heart failure). Among multiple pivotial effects they also induce contractile dysfunction by posttranslational modifications of myofilament proteins. In our experiments the MPO-derived oxidants contributed to myocardial contractile dysfunction in vitro by decreasing the cardiomyocyte force production and the myofilament Ca2+ sensitivity and increasing the passive force component in human cardiomyocytes. These functional alterations could be induced by SH group oxidation, however, seemed to be independent from carbonylation of myofilamentary proteins. The deleterious effects of MPO could be prevented by MPO inhibition and the antioxidant Met. The identified functional and biochemical alterations may provide a pharmacological tool for the prevention and/or reversion of MPO-induced contractile dysfunction and myofilament protein alterations, which could have therapeutic implications in cardiac pathologies characterized by elevated MPO levels. In our other study, single acute stress significantly increasd serum progesterone levels in both non- ovariectomized and ovariectomized rats. The lack of estrogen alters contractile function of left vetricular isolated cardiomyocytes by increasing Ca2+-activated force production through myosin-binding protein C phosphorylation. Parallel with the stress-induced increase in the serum progesterone level, a decrease in the myofilament Ca2+-sensitivity could be observed. The latter might be a protective response of the body to the emotional stress. The exact mechanisms underlying the detrimental effects of oxidants and the protective effects of female hormones in the pathogenesis of the above-mentioned cardiac pathologies remains unanswered. Better understanding of the functional consequences of the specific myofilament protein modifications may lead to the development of novel therapeutic approches for cardiovascular diseases.
Leírás
Kulcsszavak
mieloperoxidáz, oxidatív stressz, szívizomsejt, kontraktilis funkció, akut stressz, ösztrogén, progeszteron, poszttranszlációs fehérje módosítás, myeloperoxidase, oxidative stress, cardiomyocyte, contractile function, acute stress, estrogen, progesterone, posttranslational protein modification
Forrás