Zöldalgák lehetséges szerepe fémszennyezők biológiai módszerekkel történő eltávolításában

Dátum
Szerzők
Novák, Zoltán
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
Munkánk célja, hogy különböző zöldalga taxonok nehézfém bioszorpciós és/vagy bioakkumulációs sajátságait jellemezzük. Kiválasszunk olyan törzseket, amelyekkel a víz- és szennyvízkezelési technológiai alkalmazás megvalósítható, vagy érzékenységük révén a szennyezők korai detektálására alkalmasak. Munkánkhoz olyan zöldalga taxonokat (Monoraphidium pusillum, Monoraphidium griffithii, Desmodesmus communis) választottunk, amelyek hazai felszíni vizeinkben széles körben elterjedtek, viszonylag könnyen izolálhatók és olcsón fenntarthatók laboratóriumi körülmények között. Kísérleteink során az élő szervezetek számára esszenciális, azonban nagyobb koncentrációkban toxikussá válható nehézfémek (cink, réz) hatásait vizsgáltuk, amelyek gyakran előforduló szennyezőanyagok felszíni vizekben és a szennyvizek állandó összetevői.Vizsgálataink komplex rendszerben (teljes tápoldatban) zajlottak, ahol a bonyolult összetétel nehezítheti ugyan a fémeltávolításra vonatkozó adatok értelmezését, a trendek megállapítását, ugyanakkor a valódi ipari szennyvizeket a teljes tápoldatok jobban modellezik, mint csak a vizsgálni kívánt fémet, illetve kis koncentrációban nitrogén- és foszforforrást tartalmazó minimál-tápoldatok. Összességében elmondható eredményeink alapján, hogy mindhárom tanulmányozott faj, de különösen a két, korábban ebből a szempontból még nem vizsgált Monoraphidium faj alkalmas lehet kis cink (20-30 mg l-1-ig), illetve réz (10-20 mg l-1-ig) koncentrációk mellett a fémek egyikét fő szennyezőként tartalmazó szennyvizek tehermentesítésére. In my Thesis I focused on characteristics of heavy metal biosorption and/or bioaccumulation by green algae taxa (Monoraphidium pusillum, Monoraphidium griffithii, Desmodesmus communis), which commonly occur in Hungarian surface waters, they can be easily isolable and their cultures are cheaply maintainable. Effects of essential metals (copper and zinc) were tested, which can be toxic from certain concentrations and are constant components of Hungarian surface waters and urban, industrial and agricultural wastewaters. Our investigations were achived in complex systems (culture media), which composed of many components (they may interact with each other) making it difficult to interpret our data and to understand the trends, at the same time it can modelling better the characteristics of waste waters, than minimal media. It can be concluded that living biomass of the studied strains, especially Monoraphidium species can be used successfully in removal up to 20-30 mg l-1 zinc and 10-20 mg l-1 copper concentrations from contaminated water.
Leírás
Kulcsszavak
Desmodesmus, Monoraphidium, cink, réz, bioszorpció, akkumuláció, zinc copper, biosorption, accumulation
Forrás