A férfi óvodapedagógusok szerepe az óvodában

Dátum
Szerzők
Koi, Dávid
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
A dolgozatban ismertetem a sztereotípiák fajtáját, illetve a férfi óvodapedagógusokról kialakított sztereotípiákat. Ezek mellett a férfi óvodapedagógusok megjelenését az óvodapedagógia rendszerében is kifejetem, illetve a pedagógus mesterség tartalmi elemét is. A dolgozat második felében egy kvalitatív módszerrel készített kérdőívet alkottunk meg, melyet a férfi óvodapedagógusoknak juttattunk el. A kérdőívet 13 férfi óvodapedagógus töltötte ki. A dolgozat elején az egész téma történeti áttekintésével kezdtem el a dolgozatomat. A kérdőív olyan kérdéseket tartalmaz, mely a ma dolgózó férfi óvodapedagógusok véleményét tárja elénk a szakmával kapcsolatban és a férfi óvodapedagógusokkal kapcsolatban.
Leírás
Kulcsszavak
óvodapedagógus, sztereotípiák, férfiak
Forrás