A testvérpozíció lehetséges hatása a párkapcsolat minőségére

Dátum
Szerzők
Nyitrai, Katalin
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
Jelen kutatás a testvérpozíció alapján vizsgálja meg a párkapcsolati elégedettséget és alkalmazkodást, arra keresve a választ, hogy a testvérpozíció, a származási családban elfoglalt helyzet, valamint a párkapcsolati összeillés és a párkapcsolat minősége között kimutatható-e összefüggés. Egyben a kutatás vizsgálta azt is, hogy amennyiben a kitöltőnek van testvére, akkor ennek a testvérkapcsolatnak a minősége összefüggésbe hozható-e a párkapcsolati elégedettséggel. Két hipotézis született arra a feltételezésre, hogy a testvérpozíció, a születési sorrend hat-e a későbbi párkapcsolatra. Egy hipotézis feltételezte azt, hogy a testvérkapcsolat és a későbbi párkapcsolat minősége között összefüggés mutatható ki. A kutatás alapvetően 3 mérőeszköz kérdéseire épült : A Módosított Diád Alkalmazkodás Skála (RDAS), A Pár Elégedettség Index (Couples Satisfaction Index, CSI-16; A Testvérkapcsolati Kérdőív (Sibling Relationship Questionnaire, SRQ- HU) A kutatás fókuszában Walter Toman (1961) elméletének hazai mintán történő tesztelése állt, azt megvizsgálva, hogy az általa felállított kategóriákat alkalmazva milyen következtetések vonhatóak le. Összegezve az eredményeket látható, hogy ugyan a kapott eredmények nem szignifikánsak, de az elméletet alátámasztja, hogy tendenciaszerűen jobb értékeket értek el az optimálisan illeszkedő párok a különböző skálákon, mint a kevésbé optimális konstellációban élő párok tagjai.
Leírás
Kulcsszavak
testvérpozíció, párkapcsolati elégedettség, testvérkapcsolat és párkapcsolat minősége, egykeség és párkapcsolat, Toman elmélete hazai mintán
Forrás