Az osztályozás problematikája a közoktatásban

Dátum
Szerzők
Fekete, Mónika
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
Absztrakt A szakdolgozatomban a magyarországi osztályozási rendszer problémáit vizsgálom több aspektusban, több kérdést boncolgatva: Mennyire nyújt hiteles képet az osztályzat a teljesítményről? Mikortól osztályozzunk? Megfelelő-e az ötfokú skála? Milyen tényezők befolyásolják a tanári értékelést, s mi okozza a szubjektivitást? Melyek a legalapvetőbb értékelési hibák? Mik a veszélyei a túlzott érdemjegy-centrikusságnak, illetve milyen következményekkel járhat az irreális teljesítményértékelés? Foglalkozom dolgozatomban az osztályozás és az értékelés funkcióival, az osztályozás pedagógiai és pszichológiai problémáival, valamint a különböző iskolatípusok értékelési elveivel és gyakorlatával. Elsősorban szakirodalomra támaszkodom a téma kifejtése során, de emellett saját „mikrokutatást” is végeztem szűkebb környezetemben, egyrészt saját iskolámban, másrészt lakóhelyemen, Debrecenben ismerősök körében. Ennek során pedagógusokat, szülőket és diákokat kérdeztem meg interjúk segítségével, a véleményüket idézem a dolgozat néhány fejezetében. Az osztályozással kapcsolatos kérdéseimre az interjúalanyok többsége szívesen válaszolt, ugyanakkor eltérő részletességgel fejtették ki álláspontjukat, nézeteiket. Az interjúkban megfogalmazott gondolatok azt mutatják, hogy egyre több pedagógus látja be a szöveges értékelés hasznosságát, és fontosságát, különösen alsó tagozatban.
Leírás
Kulcsszavak
osztályozás, értékelés
Forrás