Prazeodímium-, holmium-,és túlium-bentonit előállítása

Dátum
Szerzők
Gál, Zsófia
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
A dolgozat prazeodímium-, holmium-, és túlium-bentonitok előállításának folyamatát írja le. Az előállítás kationcserével történt, öt különböző hőmérsékleten. Az így elkészített bentonitok ritkaföldfémtartalmát röntgenfluoreszcenciás analízissel és MP-AES-sel vizsgáltuk.
Leírás
Kulcsszavak
ritkaföldfémek, holmium, túlium, kationcsere, bentonit
Forrás