Az ideális női és férfi nemi szerep elvárásainak változásai az egyetemisták néhány csoportjának körében

Dátum
2012-05-25T09:13:05Z
Szerzők
Madarász, Adrienn
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
Absztrakt Hallgató neve: Madarász Adrienn Alexandra Tanszék: Debreceni Egyetem, Szociológia és Szociálpolitika Tanszék Szak: Szociálpolitika Képzési forma: MA Tagozat: nappali Szakdolgozat címe: Az ideális nőtől és férfitól elvárt nemi szerepek változásai az egyetemisták néhány csoportjának körében Kulcsszavak: nemi szerepek változásai, szerep elvárások, ideális nő és ideális férfi kép, nemi identitás Absztrakt: A szakdolgozat az ideális férfi és női nemi szerepek elvárásainak a változását kutatja az egyetemisták Bölcsész Tudományi Karon belül, Szociológia BA, Szociálpolitika MA, Szociológia MA és Szociális munkás BA hallgatók illetve a Természet Tudományi Karon belül tanuló Környezettan BSC, és Vegyészmérnöki BSC hallgatók körében. A dolgozatom leíró jellegű kutatás. Hipotéziseimet a vizsgálataim alapján és a gondos elméleti háttérmunka alapján alkottam meg. Az elméleti részt négy nagy fejezetre bontottam. Az első magát a gender témát taglalja, annak fogalmát, jelentését és a társadalomtudományban a jelentőségét. A második fejezetben a nemek történelmi múltját mutatom be különböző kutatók elméletei által. A fejezet másik részében pedig bemutatom röviden a nemek különbözőségének biológiai és pszichológiai okait. A harmadik fejezetben a párválasztás problematikáját és elméleti hátterét írom le. A párválasztás azért tartom fontosnak a dolgozat felépítésében, mert az ideális nőről és ideális férfiról alkotott képek kialakításában közre játszó szerepet tölt be a párválasztás elméletei. A negyedik fejezet a fő elméleti rész. A nemi szerepek változásait, annak okai és történelmi múltját tekintem át, mind hazai és más külföldi híres kutatók által. Említést teszek a férfiuralomról is. Az ötödik fejezetben térek ki az ideális női és férfi képalkotás módszertanára. A dolgozat módszertani részében kérdőíveket alkalmaztam. A kérdőívek nyitott kérdésekből állnak, így nem tettem numerikusság a kapott válaszokat, hanem összegzés formájában elemeztem. A módszertan és a dolgozat egy összehasonlító elemzésen nyugszik. A TTK-n tanulók véleményeit hasonlítom össze a BTK-n tanulók véleményeivel. Az ideális női és férfi nemi szerepek változásaiban hasonlóságokat és különbségeket fedeztem fel, melyeket röviden vázolok a leggyakrabban előforduló válaszok alapján. Végezetül összegzek és a hipotéziseimet bizonyítom, cáfolom meg. A dolgozat végén pedig saját véleményemet és meglátásaimat közlöm, miszerint a nemi szerepeink átalakulóban vannak és egyfajta kettősség látható a hagyományos és az „új” nemi szerep elvárások terén. Témavezető neve: Dr. Krémer Balázs Szakdolgozat készítésének éve: 2012
Leírás
Kulcsszavak
nemi szerepek, nő-férfi
Forrás