Cu(II)-ionok Mn(II)-ionokra gyakorolt antagonisztikus hatásának vizsgálata Aspergillus terreus fonalas gomba itakonsav termelésére D-xilóz szénforráson

Dátum
Szerzők
Győrfi, Gabriella
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
Diplomamunkám gyakorlati részét olyan kutatások képezték, amelyek a még mindig innovációkra szoruló itakonsavat előállító fermentációs ipar nehézségeinek eliminálására szolgálhatnak.
Leírás
Kulcsszavak
Aspergillus terreus, Itakonsav, D-xilóz, Cu(II)-ionok antagonisztikus hatása
Forrás