Egyetemista roma fiatalok identitásvizsgálata

Dátum
Szerzők
Kiss, Levente
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
A szakdolgozat célja a Nyíregyházi Evangélikus Roma Szakkollégium cigány/roma hallgatóinak identitásátának megismerése és vizsgálata. Arra keresi a választ, milyen identitásmintázatok és identitásstratégiák vannak jelen a Nyíregyházi Evangélikus Roma Szakkollégium roma származású szakkollégistáinak körében, illetve az ezeket kialakító és befolyásoló tényezőket. A dolgozatban az identitás speciális oldalai, az etnikai, illetve a kisebbségi identitás áll a fókszba, kiegészítve az ezekhez kapcsolódó jelenségekkel, mint az akkulturáció és az identitásfenyegetettség állapota, továbbá a magyarországi cigányság (reprezentációjának) történelmi hátterével. Tárgyalásra kerülnek a témában elvégzett hasonló, romák, kisebbségi fiatalok identitásáról szóló kutatások legfontosabb eredményei is, azok hasonlóságai és különbségei jelen kutatással.
Leírás
Kulcsszavak
roma, identitás, akkulturáció
Forrás