A pedagógus kiégés a tehetséggondozás tükrében

Dátum
Szerzők
Poórné Kulcsár, Anikó
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
Szakdolgozatomban a pedagógus kiégés és a tehetséggondozó programok kapcsolatát, valamint a pedagógus kiégést befolyásoló egyéb tényezők, mint a társas támogatás, megértő vezető, pszichológiai immunkompetencia és az észlelt stressz hatását igyekeztem bemutatni. A pedagógusok nap, mint nap találkoznak gyermekeinkkel és állandó hatással vannak rájuk, - sőt ezek a hatások akár az egész életükre is hatással lehetnek - ezért nagyon fontosnak tartom az ő állapotuk vizsgálatát. Felmerül a kérdés, hogyan sikerülhet az eredményes munkájukhoz szükséges egységességet létrehozni és fenntartani, amelynek elengedhetetlen feltétele a csoporthoz való vonzódás mértéke, a társas kapcsolatok fontossága is. Kutatásomban keresem a választ arra, hogy a kiégéssel szemben valóban protektív faktornak tekinthető-e a társas segítés, elismerés, kapcsolati hálók erőssége, munkatársi, vezetői támogatás. A vezetői támogatás megléte, illetve hiánya növeli-e a kiégés veszélyeztetettségét. A különböző iskolákban kapott adatok elemzése révén szeretném megismerni azokat a tényezőket, amelyek a pedagógus kiégéshez vezethetnek, illetve a pedagógus kiégéssel szemben védőfaktorként jelentkezhetnek.
Leírás
Kulcsszavak
pedagógus kiégés, tehetséggondozás, társas támasz, megértő vezető, munkaérték
Forrás