Az IT Services vagyoni, pénzügyi és jövedelmezőségi helyzetének elemzése

Dátum
Szerzők
Szűcs, Fruzsina
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
A szakdolgozat témája az It Services vagyoni, pénzügyi és jövedelmezőségi helyzetének vizsgálata. A gazdasági szervezet éves beszámolójában közzétett mérlegének, eredménykimutatásának és cash flow kimutatásának elemzése mutatószámok segítségével. A dolgozat célja a vállalat gazdasági helyzetének vizsgálata a 2017-tól 2019-ig tartó időszakban. Az első részben a beszámolási kötelezettséggel kapcsolatos elméleti áttekintésben ismertetem a beszámolóra vonatkozó előírásokat. A további részekben az IT Services könyvvitelére vonatkozó információk áttekintésére és a gazdasági elemzés elkészítésére kerül sor. Az elemzésben a beszámoló adatai alapján mutatók kiszámítása és értékelése történik a vizsgált időszakra vonatkozóan.
Leírás
Kulcsszavak
gazdasági elemzés, vagyoni helyzet, jövedelmezőség, pénzügy
Forrás