Komputergrafikai görbék

Dátum
2012-05-22T08:24:03Z
Szerzők
Barna, Bence
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
A dolgozatom célja az, hogy bemutassam és összehasonlítsam a legismertebb és kevésbé ismert komputergrafikai görbéket, és a lehetséges előállítási módszereiket. Meg szeretném ismertetni a tisztelt olvasót a görbemodellezés történelmével: az ókortól kezdve egészen napjainkig. Be szeretné mutatni a görbék leggyakoribb felhasználási területeit, illetve a fejlődésük irányát. Ezen belül is leginkább a számítógépes tervezésben betöltött szerepüket szeretném kiemelni, és ennek a tudományág szemszögéből akarom ismertetni és jellemezni őket. Mindezek mellett még azt kutatom, hogy milyen típusú görbéket fognak használni a jövőben, milyen új és hatékony előállítási módszereket dolgoztak ki korunk tudósai.
Leírás
Kulcsszavak
CAGD, CAD, CAM, Görbe, Hermit, Bézier, B-spline, NUBS, NURBS, grafika
Forrás