Heterogén szemcsékből álló test modellezése számítógépes szimulációval

Dátum
Szerzők
Baranyai, Richárd
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
Szakdolgozatom témájául az MDS (Molecular Dynamics Simulation, molekuláris dinamikai szimuláció) témakörét vettem alapul. Célkitűzésem olyan rendszer számítógépes programmal történő szimulációja, mely végeredményként heterogén szemcsés szerkezetű testet állít elő, amiket további fizikai kísérleteknek lehet alávetni. Ezen kísérletek közé tartozhat a test nyomás alá helyezésének vizsgálata, különböző további testekkel való ütköztetése, bizonyos erőhatásoknak való kitétele, majd az eredmények K+F (kutatási-fejlesztési) célokra való felhasználása. A szimulációm valójában labdák egyenkénti potyogtatásával egy üres tartály feltöltését végző program, mely C nyelven íródott. A labdák (molekuláris dinamika nyelvén: részecskék) a tartály falaival, valamint már álló labdákkal ütköznek és pattognak, míg sebességük le nem csökken, azaz meg nem állnak. Ehhez az ötödrendű Prediktor-Korrektor módszert alkalmaztam. A program kimeneteit két további C-ben írt saját program segítségével elemezve grafikai megjelenítést is alkalmaztam POV-Ray által, továbbá különböző paraméterű rendszerek kimeneteinek összehasonlítását is elvégeztem.
Leírás
Kulcsszavak
számítógépes szimuláció, molekuláris dinamikai szimuláció, C, POV-Ray, Prediktor-korrektor
Forrás