Többszempontú döntéstámogató módszerek gyakorlati alkalmazásának lehetőségei egy echocardiográf berendezés beszerzése esetén

Dátum
Szerzők
Dr. Juhász, Béla
Dr. Juhász, Béla
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
Diplomamunkámban a többszempontú döntéstámogató módszerek bemutatásán keresztül egy valódi döntési helyzetet elemeztem. A bevezetésben bemutatom a döntéselméleti alapfogalmakat illetve ezek jelentőségét, majd részletesen ismertetem az echokardiográfia során használt legfontosabb alapfogalmakat, valamint a készülékekkel nyerhető elemi nézeteket. A többszempontú döntéstámogató módszereken keresztül lépésről lépésre elemeztem és konkrét számolásokkal levezetem azt, hogy az általunk vásárolni kívánt echocardiográfiás készülékek közül melyik milyen objektív mutatókkal rendelkezik és ez hogyan befolyásolja a minőségi sorrendet. A számolás és kiértékelés után győztest hirdetek, amellyel megoldásra kerül a címben felvázolt, intézetünkben felmerült döntési helyzet.
Leírás
Kulcsszavak
döntéselmélet, többszempontú, döntéselmélet, többszempontú
Forrás