A szójatermesztés értékelése és fejlesztési lehetőségei a Kutas 95' Zrt.-nél

Dátum
2013-05-22T12:59:54Z
Szerzők
Földi, Zsolt
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
Diplomamunkám témájául az üzemi szintű szójatermesztés bemutatását,értékelését,illetve fejlesztési lehetőségeit tűztem ki célul.Vizsgálataimat és kutatásaimat,egy adott üzemben Biharkeresztesen Kutas 95'Zrt.-nél végeztem.Vizsgálatom célja az volt,hogy rávilágítsak egy adott üzem szójatermesztésének hatékonyságára,a hazai,mezőgazdasági viszonyok között.A vizsgálataim egy része összehasonlító elemzésen alapul,másik részét üzemgazdasági számítások képezik.
Leírás
Kulcsszavak
Szójatermesztés, értékelése
Forrás