A Tisza és Bodrog holtmedreinek szervesanyag és CaCO3 tartalmának vizsgálata

Dátum
Szerzők
Sárándi, Kitti
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
Kutatásom célja a Bodrog és a Tisza holtmedreinek üledékes vizsgálata. Kutatásom során vizsgáltam a medrek közti hasonlóságokat. Vizsgálat végén olyan eredményeket vártam, amelyek különbözőek lesznek egymástól ugyanis a vizsgált holtmedrek vagy a Tisza hullámterébe esnek így a Tisza árasztja el vagy pedig a Bodrog közvetlen környezetébe helyezkednek el így a Bodrog önti el. Eredményeim közel azonos értékeket mutatnak mind szervesanyag tartalomban mind karbonát tartalomban.
Leírás
Kulcsszavak
holtmeder, szervesanyag-tartalom, CaCO3-tartalom
Forrás