Környezetvédelem az alkotmányjog tükrében

Dátum
2011-03-08T11:28:31Z
Szerzők
Szilágyi, Zoltán
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
Szakdolgozatommal a környezetvédelem, a környezetjog alkotmányos alapját tanulmányozom. Vizsgálatomhoz szélesebb körben kitekintek egyéb európai országok alkotmányára, azok környezetvédelemmel kapcsolatos tartalmára. Szükségesnek tartom a környezetvédelmi jog alapjainak tanulmányozását, mivel sokáig elhanyagolt terület volt, és sok államban a környezetjog és politika alapvető elmélet és elvek nélkül alakult, fejlődött ki. Társadalom és környezet viszonya minden szempontból alapvető kérdés. A környezetvédelmi jog alapvetően úgy áll a társadalom kontra természet, az ember kontra környezet konfliktushoz, hogy védi a környezet, a természet állapotát, alkotóelemeit, részeit, mert tudja, hogy a természetre mért csapások az emberre ütnek vissza, s a jog az emberért van. Vajon megfelelő-e az alkotmányunk, mennyire “környezetbarát” jelen formájában? Bízvást támaszkodhatunk-e rá a környezetvédelmi jogalkotásban, vagy előbb maga is megerősítésre szorul? Ezen kérdés azért is aktuális most, hiszen küszöbön áll a magyar Alkotmány reformja.
Leírás
Kulcsszavak
környezetvédelem, alkotmány
Forrás