9630763168

Dátum
Szerzők
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
Ez a kötet tisztelgés az idén 80 esztendős, alternatív Kossuth-díjjal kitüntetett költő-műfordító-dramaturg Mészöly Dezső előtt. "E könyv minden lapján s minden sorában - írja művéről Mészöly - (a szerző) arról szól és vall, hogy sem költőileg, sem filológiailag nem lehet hű egy Shakespeare-fordítás, ha színpadon hatástalan. Meggyőződésem, hogy olyan költő esetében, ki - élete tanúsága szerint - drámáinak minden sorát hallgatóknak és nézőknek szánta: a fordítás hűségének legfőbb kritériuma éppen a színpadi effektus. ...Úgy érzem, egy lépéssel sikerült közelebb jutnom az igazi Shakespeare-hez. De bármily határozattan érzem s vallom ezt: nem tartam magam felfedezőnek. Bizonyos vagyok benne, hagy a történelem s az irodalom megállíthatatlan hullámverése szerint kellett Shakespeare-t úgy tolmácsolnom, ahogy tettem."
Leírás
Kulcsszavak
Forrás
Gyűjtemények