Az Ad hoc Törvényszékek jelentősége a nemzetközi jogban

Dátum
2011-03-11T13:08:19Z
Szerzők
Konyáriné Veres, Tímea
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
Szakdolgozatom célja, hogy bemutassam a Jugoszláviái és Ruandai ad hoc büntetőtörvényszék joghatóságát, működését, ismertetve a törvényszék felállításának körülményeit, a fegyveres konfliktust, illetve a polgárháború előzményeit. A dolgozatom első felében az egyén nemzetközi büntetőjogi felelősségét ismertetem, áttekintve a nemzetközi büntetőbíráskodás történetét is. Dolgozatom második felében, a volt Jugoszlávia, illetve Ruanda területén történt események bemutatását követően a nemzetközi közösség válaszát kívánom bemutatni, a törvényszékek létrehozása, joghatósága körül kialakult viták ismertetésével. A dolgozatom további fejezeteiben a két törvényszék személyi, területi, időbeli, és tárgyi hatályát, az alkalmazandó jogot ismertetem. Ezt követően a törvényszékek szervezeti felépítésének, eljárásának, illetve működésének sajátosságait a jogesetek bemutatásán keresztül tárom fel.
Leírás
Kulcsszavak
ad hoc törvényszékek, nemzetközi jog
Forrás