Az Alkaloida Vegyészeti Gyár Zrt. kontrolling rendszerének bemutatása

Dátum
2011-04-29T07:37:39Z
Szerzők
Kiss, Anita
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
Dolgozatom témájául az indiai tulajdonban lévő Alkaloida Vegyészeti Gyár Zrt. kontrolling rendszerének bemutatását választottam. A leíró részben a kontrolling elméleti hátterének áttekintésére kerül sor. Bemutatom azt, hogy hogyan változott a gazdaság megítélése a témáról „térben” – Amerikában illetve Európában - és időben, valamint kifejtésre kerül a kontrolling elméleti háttere, olyan fontos szempontok alapján, mint a szervezetben betöltött szerepe, közelítési filozófiája, időbeli dimenziói, illetve eszközrendszere. A következő egységben bemutatásra kerül az Alkaloida Vegyészeti Gyár Zrt. Említésre kerülnek a vállalkozás életének jelentős mérföldkövei, gyártott termékei illetve a vezetőség által meghatározott küldetés. Ezt követi a dolgozat szempontjából leglényegesebb fejezet, amely a vállalkozás kontrolling rendszerének megismertetésére irányul. Részletezésre kerül a kontrolling rendszer szervezeti felépítésben elfoglalt helye, amit az általa végzett tevékenységek részletes bemutatása követ. Mindemellett a kontrolling apparátust támogató információs rendszer rövid leírása is a fejezet részét képezi. A következtetések és javaslatok címet viselő fejezet során az általam tapasztalt tények összegzése, javaslataim összefoglalása kerül bemutatásra.
Leírás
Kulcsszavak
kontrolling, tervezés, információs rendszer, operatív, stratégiai
Forrás