A gyülekezési jog gyakorlati problémái Magyarországon

Dátum
Szerzők
Polyák, Dóra
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
Szakdolgozatom témájának a gyülekezési jogot, mint alapvető jogot választottam. Magyarországon a gyülekezési jog mindenkit megillető szabadságjoggá válását és annak törvényi szabályozását az 1989-ben lezajlott rendszerváltozás hozta el. Témaválasztásom egyik oka, hogy a "fiatal" szabályozás dacára e szabadságjog gyakorlásával számos probléma adódott az elmúlt években. Ezekre a gyakorlati problémákra mutatok rá a dolgozatban a magyar Alkotmánybíróság által hozott határozatok és az Emberi Jogok Európai Bíróságának ítéletei segítségével. Továbbá elemzem a dolgozatban azt, hogy ezek a döntések milyen hatást gyakorolnak a gyülekezési jog szabályozására és milyen következtetéseket vonhatunk le a hazai joggyakorlatról.
Leírás
Kulcsszavak
gyülekezési jog, gyülekezés
Forrás