Az e-learning szerepe a multinacionális vállalati környezetben, magyarországi viszonylatban

Dátum
Szerzők
Tóth, Sára
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
Az e-learning szerepét vizsgálta a Magyarországon is jelenlévő multinacionális vállalatoknál. A dolgozatom szakirodalmi részében az e-learning kialakulását vizsgáltam illetve annak eszközrendszerét. Az empirikus kutatásomban kérdőíves formában végeztem vizsgálatot egy multinacionális vállalatnál dolgozóknál, ahol a kitöltők az e-learning képzésre vonatkozó kérdéseimre válaszoltak. Emellett pedig interjú formában kérdeztem meg a multinacionális vezetőjét az e-learning előnyeiről illetve a hátrányairól. Dolgozatomat pedig saját kutatásom összegzésével és saját javaslataimmal zártam.
Leírás
Kulcsszavak
felnőttképzés, élethosszig tartó tanulás, e-learning, jelenléti továbbképzés
Forrás