A teli pénztárca a múlté? - A digitalizáció hatása a készpénzforgalomra

Dátum
Szerzők
Juhász, Petra
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
A dolgozatom témája a digitalizáció hatása a készpénzforgalomra. A mindennapok során a pénznek a forgalma elengedhetelen,és kétségtelen, hogy a digitalizáció megjelent e területen is.A dolgozatomban számos olyan kérdést veszek górcső alá, amelyek a későbbi időkben mindenképpen jelentőséggel fognak bírni. Elsőként azt, hogy vajon a digitalizáció milyen hatással lesz a fizetési szokásainkra. A dolgozat során kiemelten fogalkozok a készpénzmentes fizetési módok jogi szabályozásával.Az elmúlt időszak fejlődése lehetővé teszi, kizárólag a készpénzmentes technológia alkalmazását, de kérdéses, hogy milyen keretek között van erre lehetőség.Amennyiben valóban készpénzmentessé válik a társadalmunk az számtalan olyan kihívás elé fogja állítani a lakosságot, amelyekre még ténylegesen nem vagyunk felkészülve. A vizsgálandó felvetésem ebben az esetben az volt, hogy a jogrendszert vajon milyen kihívások érthetik egy esetlegesen „készpénzmentes társadalom” létrejöttekor? A nézőpontom szerint, számos jogi kérdést felvethet, ezen jelenségnek a bekövetkezte. Az elektronikus fizetési eszközök- kiemelten az Az Azonnali Fizetési Rendszer valamint a digitális jegybankpénz -kerülnek bemutatásra a dolgozatban magyar illetőleg nemzetközi szempontból is megközelítve. A téma szempontjából a Covid-19 járvánnyal összefüggő hatás sem elhanyagolható, így ezen változások is bemutatásra kerülnek a dolgozatban.
Leírás
Kulcsszavak
készpénzforgalom, készpénzmentesség, azonnali fizetési rendszer
Forrás