A szerelem jegyei; A partner legfontosabb tulajdonságai a szerelmi párkapcsolatokban

Dátum
2014-05-14T17:40:37Z
Szerzők
Juhász, Ákos
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
Ezen munka elméleti részében olvashatunk a szerelembeesés képességének kialakulásához szükséges tényezőkről, mint például a megfelelő kötődésről, vagy éppen az énkép és énideál, valamint a partnerkép és partnerideálról. Ezek után a szerelem kialakulásáról, és magáról a jelenségről olvashatunk elméleteket a különböző nagy pszichológiai iskolák szerint bontva. Végezetül pedig a szerelemmel kapcsolatos, a mindennapok során gyakran felmerülő témákról olvashatunk, mint például az ösztönök szerepéről a szerelemben, a féltékenységről, az akarat erejéről, vagy éppen a szerelem tárgyairól. Az elméleti rész után következő vizsgálat során arra voltunk kíváncsiak, hogy melyek azok a fő szempontok, amelyek a szerelemben igazán számítanak, azaz hogy partnerünk mely tulajdonságába, vagy adottságába szeretünk bele. Ehhez öt fő szempont fontossági sorrendjét vizsgáljuk: a fizikai, a belső tulajdonságok, a társadalmi-anyagi státusz, a hasonlóság és a közös élmények szerepét. Az öt fő szemponton belül további 15 elem fontossági sorrendjét is megfigyelhetjük. A kapott eredményeket vizsgáljuk a nemekkel, a korral, az iskolázottsággal, a kapcsolat hosszával és típusával összefüggésben.
Leírás
Kulcsszavak
szerelem, vonzalom
Forrás