A sértett szerepe a büntető eljárásban

Dátum
2013-01-31T09:26:53Z
Szerzők
Bardi, Anett
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
Dolgozatomban először sértett helyzetének történeti változásait mutatom be, majd a hatályos nemzeti jogi szabályozást, és uniós dokumentumokat. Előbbin belül is, először a sértett jogait az „egyszerű büntetőeljárás során”, majd pedig olyan külön eljárásokon keresztül, ahol lényegesebben nagyobb szerepet kap a sértett, ez pedig a magánvádas és a pótmagánvádas eljárás. Végezetül pedig röviden a közvetítői eljárásra térek ki.
Leírás
Kulcsszavak
Sértett
Forrás