Királis alkoholok racemizációjának vizsgálata Rh(I)- és Ir(III)-komplex katalizátorokkal

Dátum
2012-05-07T09:24:47Z
Szerzők
Erdei, Anikó
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
Diplomamunkám során királis alkoholok racemizációját vizsgáltam irídium komplex katalizátorokkal. Célul tűztem ki a vizsgált racemizáció optimális reakciókörülményeinek megállapítását. A méréseim során figyeltem a hőmérséklet, ill. a katalizátor- és a báziskoncentráció hatását a reakcióra.
Leírás
Kulcsszavak
racemizáció, irídium katalizátorok, ruténium katalizátorok
Forrás