Pályaválasztási motivációk és a külföldi munkavállalást befolyásoló tényezők az óvodapedagógus hallgatók körében

Dátum
Szerzők
Tóth, Dorina
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
Szakdolgozatomban az óvodapedagógus hallgatók pályaválasztási motivációiról írok, valamint a külföldi munkavállalás jelenlétéről a szakmában. A hozzá tartozó kutatás a Debreceni Egyetem Gyermeknevelési és Gyógypedagógiai Karának levelező illetve nappali tagozatos, másod és harmad éves hallgatói között zajlott. Kérdőíves formában gyűjtöttem be a szükséges válaszokat a vizsgált csoportokban. A beérkezett válaszokat összesítve vizsgáltam a hipotéziseimet, melyek többsége beigazolódott. Feltevéseimben tárgyaltam többek között, hogy az életkor, a család valamint a nyelvvizsga befolyásoló tényező lehet e amikor valaki külföldi munkavállalást tervez. Illetve vizsgáltam, hogy az óvodapedagógus hallgatók milyen motivációs bázisról indulnak pályaválasztásuk során. Ilyen és ehhez hasonló kérdések feltárását céloztam meg szakdolgozatom elkészítése során.
Leírás
Kulcsszavak
óvodapedagógusok, pályaválasztási motivációk, külföldi munkavállalás
Forrás