Az ügyész vádemelési jogköre

Dátum
2014-01-27T14:27:33Z
Szerzők
Csibi, Gergő
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
Szakdolgozatom témájául a büntetőeljárás egyik fontos szereplőjének az ügyésznek a vádemelési jogkörét próbáltam meg elemezni. Rövid történeti áttekintés után hatályos jogszabályunkból kiindulva, különös figyelemmel a szakterülettel foglalkozó szakirodalomra, kísérletet tettem arra, hogy meghatározzam mi tartozik az ügyész vádemelési jogkörébe. A jogkört két főcsoportra bontva elemeztem a lehetséges ügyészi döntéseket. Dolgozatomban mindvégig kiemelkedő jelentőségűnek éreztem azt a felelősséget, mely az ügyészt terheli annak eldöntésekor, hogy a rendelkezésre álló adatok értékelése után vadat emel avagy nem.
Leírás
Kulcsszavak
ügyész
Forrás