A szerződések érvénytelensége és jogkövetkezményei

Dátum
Szerzők
Dutka, Ágnes
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
Szakdolgozatom témáját a polgári jog iránti szeretetem, érdeklődésem és kíváncsiságom ihlette. Joghallgatóként úgy gondolom, hogy nélkülözhetetlen a szerződésekre, illetőleg a szerződések érvénytelenségére vonatkozó szabályok ismerete, tudása. Hiszen a szerződéskötések az életünk mindennapi része, mind a természetes személyek, mind a jogi személyek nap, mint nap kötnek szerződéseket. Azonban ügyelni kell arra, hogy a szerződések megkötésükkor érvényesek legyenek. Ha a szerződés érvénytelen, nem váltja ki a felek által elérni kívánt joghatást. A hatályos törvénykönyvünk a 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről (új Ptk.), amely 2014. március 15-én lépett hatályba. Az új Polgári Törvénykönyvben a szerződésekre vonatkozó szabályok kibővültek, korszerűsödtek. Véleményem szerint, ahhoz, hogy mély, átfogó tudást kapjunk az általam választott témáról különösen fontosnak tartottam, hogy feldolgozzam, mi változott a korábbi szabályozáshoz képest.
Leírás
Kulcsszavak
szerződés, érvénytelenség, semmisség, megtámadhatóság, jogkövetkezmények
Forrás