Olaszország gazdasági fejlődése a II. világháborútól az EMU-hoz való csatlakozásig

Dátum
2009-09-21T08:42:59Z
Szerzők
Belényesi, László
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
Diplomamunkám célja az olasz gazdaság helyzetének bemutatása a II. világháborútól a közös pénz bevezetéséig. A háború utáni gazdasági fellendülés okait ismertetem, majd a makro-regionális megosztottságot mutatom be. Az olasz külpolitika elemzésére nagy hangsúlyt fektetek, mivel Olaszország kis, nyitott gazdaságként nem tudta magát függetleníteni a világgazdaságban végbemenő változásoktól. A közös fizetőeszköz bevezetéséhez szükséges felkészülést elemzem dolgozatom egy másik nagy fejezetében, azt, hogy milyen feladatok elé állítja az euró az olasz gazdaságot, és ezeket a feladatokat hogyan sikerült megoldani. Végül egy kis betekintést nyújtok az olasz-magyar gazdasági kapcsolatokba.
Leírás
Kulcsszavak
Olaszország, euró, gazdaság, külpolitika, regionalitás
Forrás