A HELYI ADÓK SZEREPE NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖLTSÉGVETÉSÉBEN

Dátum
Szerzők
Székely, Anita
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
A dolgozat célja, hogy bemutassam: a helyi iparűzési adó kiemelt jelentőséggel bír Nyíregyháza Megyei Jogú Város szempontjából, illetve az, hogy az önkormányzatnak ezen forrás kiesése milyen nagyarányú csökkenést eredményezne. Szakdolgozatom felépítése a következő: Először a helyi adók kialakulását fejtem ki, majd kitérek az önkormányzatok szerepére a helyi adózás rendszerében. Ezt követően ismertetem a Htv. alapján a különböző helyi adófajtákat, jellemzőiket. Majd ezt követően, esettanulmány jelleggel megvizsgálom Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata által alkalmazott helyi adófajtákat, mértéküket, valamint részletesen elemzem a helyi adók jelentőségét, és szerepét Nyíregyháza Megyei Jogú Város 2000-2013. évek gazdálkodásában, és azok költségvetési szerepét.
Leírás
Kulcsszavak
helyi adó, költségvetés
Forrás