A nemi erkölcs elleni bűncselekmények, különös tekintettel a szexuális önrendelkezés egyes kérdéseire

Dátum
Szerzők
Kovács, Petra Réka
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
A dolgozatom témája a nemi élet szabadsága és a nemi erkölcs elleni bűncselekmények megvizsgálása a szexuális önrendelkezés érvényesülésének szempontjából. A témaválasztás oka elsősorban - mindamellett, hogy a büntetőjog szakterülete iránt számottevően érdeklődöm – az, hogy nemi élet szabadsága elleni erőszakos magatartások az élet elleni támadások mellett a társadalomra veszélyes cselekmények egyik kiemelt körét jelenti, amelyekkel szemben ennek megfelelően már a társadalmi életviszonyok szabályozásának kezdete óta jelen van a büntetőjogi védelem igénye. Célom az, hogy teljes körű képet adjak a fejezetbe tartozó bűncselekményekről. A szexualitás önrendelkezést támadó bűncselekmények a bűncselekmények közül is az egyik legsúlyosabbak és a lakosság körében képesek a legmélyebb indulatokat, érzéseket kiváltani, az áldozat számára pedig egy életre szóló lelki traumát, megrázkódtatást okozni. A dolgozatomat az egyetemes kitekintéssel, illetve a történeti kitekintéssel kezdem, hogy az olvasó megismerhesse a hatályos szabályozáshoz vezető utat, az egyes társadalmi korok jogszabályain keresztül. Majd fontos tisztázni egy-két alapfogalmat, többek között a témám központi elemét a szexuális önrendelkezési jogot. Végül megvizsgálom – bírósági határozattokon keresztül - a hatályos Btk. nemi élet szabadsága és a nemi erkölcs elleni bűncselekmények fejezetének összes tényállását, abból a szempontból, hogy tud-e érvényesülni a szexuális önrendelkezési jog. A dolgozatomban kitérek az életkor, illetve az alapjogok védelmének kiemelt szerepére a 37/2002. (IX.4.) AB határozat bemutatásával, valamint részletezem a bizonyítás nehézségeit is a fejezetbe tartozó bűncselekmények vonatkozásában.
Leírás
Kulcsszavak
nemi erkölcs, szexuális önrendelkezés, bűncselekmény
Forrás