A thrombocyta aktivációs markerek és adipokinek atherosclerosissal való összefüggéseinek vizsgálata elhízásban

Dátum
Szerzők
Csongrádi Éva
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
Elhízásban akcelerált atherosclerosis, ennek következtében fokozott szív-és érrendszeri morbiditás és mortalitás alakul ki. E népegészségügyi jelentőségű kórkép esetén a thrombocyta aktivációs markerek és adipokinek érelmeszesedéssel való összefüggéseinek vizsgálatával azokhoz a törekvésekhez kívántunk kiegészítő adatokat szolgáltatni, amelyek az elhízással összefüggő felgyorsult érelmeszesedés pathogenesisének jobb megismerését, ezáltal a hatékonyabb megelőzését és kezelését szolgálják. Vizsgálataink során megállapítottuk, hogy elhízásban, függetlenül az atherosclerotikus társbetegségek jelenlététől, fokozott a thrombocyták aktiváltsági állapota, mely mind az emelkedett thrombocyta felszíni P-szelektin expresszióban és szolubilis P-szelektin plazma szintben, mind a magasabb thrombocyta eredetű mikropartikula számban megmutatkozik. A P-szelektin gén Thr715Pro polimorfizmus esetén igazoltuk, hogy a Pro715 allél szolubilis P-szelektin vonatkozásában feltételezett atherosclerotikus folyamatok elleni védő hatása elhízott egyénekben elvész az egészségesekkel szemben. A thrombocyta felszíni és szolubilis P-szelektin szintek, és a thrombocyta mikropartikula szám vaszkuláris rizikófaktorokkal, prothrombotikus paraméterekkel és carotis IMT-vel való szoros kapcsolatát mutattuk ki, amely összefüggések alapján feltételezhető, hogy a thrombocyta P-szelektin és mikropartikula kulcsszerepet töltenek be a vaszkuláris kockázati tényezők, a koaguláció prothrombotikus eltérései és az atherosclerosis kialakulása közötti összeköttetés megteremtésében obezitásban. Megállapítottuk, hogy elhízott egyénekben az atherosclerosisra hajlamosító társbetegségek jelenléte nem eredményez további szignifikáns változást az adipokin plazma szintekben. Az adipokinek hemosztatikus paraméterekkel: a thrombocyta hyperaktiváció, a hyperkoaguláció és a hypofibrinolízis markereivel való szignifikáns korrelációit tártuk fel obezitásban. Vizsgálataink az elhízással összefüggő adipokin eltérések arteria carotis falvastagsággal való szoros kapcsolatát mutatták. Eredményeink tehát az elhízott egyének akcelerált atherosclerosisában és fokozott kardiovaszkuláris rizikójában, függetlenül az atherosclerotikus társbetegségek jelenlététől, a megváltozott adipokin profil és thrombocyta hyperaktiváció meghatározó szerepét jelzik. Ezért elhízásban az adipokinek és thrombocyta aktivációs markerek a fokozott atherothrombotikus rizikó korai biomarkereiként szolgálhatnak.
Obesity is associated with accelerated atherosclerosis, resulting in increased cardiovascular morbidity and mortality. By investigating the relationship between platelet activation markers, adipokines and atherosclerosis in obesity, a disease with important public health implications, we intended to contribute additional data to the endeavours that serve a better understanding and thereby more efficient prevention and treatment of the pathogenesis of obesity-related accelerated athrosclerosis. Based on our investigation we concluded that in obesity the activation of platelets is increased, which is manifested in elevated levels of surface P-selectin, soluble P-selectin, and the number of platelet-derived microparticles, regardless of the absence or presence of atherosclerotic comorbidities. As to the Thr715Pro P-selectin polymorphism we confirmed that with regards to soluble P-selectin the supposed protective effect of Pro715 allele against atherosclerotic processes is lost in obese individuals compared to healthy controls. Based on the strong correlations of platelet surface and soluble P-selectin levels, and the number of platelet microparticles with vascular risk factors, prothrombotic parameters and carotid IMT which were demonstrated in our study, it can be assumed that the platelet P-selectin and microparticle have a key role in linking vascular risk factors, prothrombotic coagulation abnormality to atherosclerosis development in obesity. We concluded that the presence of comorbidities predisposing to atherosclerosis in obese individuals does not result in a further significant change of adipokine plasma levels. We demonstrated significant correlations of adipokines with haemostatic parameters such as platelet hyperactivation, hypercoagulation, and hypofibrinolyis markers in obese subjects. Our study showed a close correlation between obesity-associated altered adipokine levels and common carotid wall thickness. Our results therefore indicate the decisive role of the altered adipokine profile and platelet hyperactivation in the accelerated atherosclerosis and increased cardiovascular risk of obese individuals, irrespective of the presence of atherosclerotic comorbidities. Hence, adipokines and platelet activation markers may serve as early biomarkers of an increased atherothrombotic risk in obesity.
Leírás
Kulcsszavak
elhízás/obesity, adipokinek/adipokines, atherosclerosis/atherosclerosis, thrombocyta/platelet, P-szelektin/P-selectin, mikropartikula/microparticles, carotis intima-media vastagság/carotid intima-media thickness, Thr715Pro polimorfizmus/Thr715Pro polymorphysm
Forrás