Vállalati társulások a szocializmusban

Dátum
2014-04-10T07:22:33Z
Szerzők
Boruzs, Nikolett Zsuzsanna
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
Szakdolgozatom első részében a gazdasági társulás fogalmával és gazdaságpolitikai funkciójával foglalkozom. Ezek mellett röviden ismertetem a magyar „burzsoá” társasági jog örökölt intézményeit. Munkám során bemutatom az 1959. évi IV. törvény, az 1967. évi, valamint az 1970. évi társulási szabályozás legfontosabb rendelkezéseit. Foglalkozom a társulások engedélyezésének rendszerével és a résztvevők körének meghatározásával is. Szakdolgozatom sajátosságát az adja, hogy nemcsak az elméleti kérdésekkel foglalkozom, hanem azok gyakorlati megvalósulását is vizsgálom. Végül a társulásokkal kapcsolatos tulajdonjogi kérdések vizsgálatával zárom le munkámat.
Leírás
Kulcsszavak
társulás, szocializmus
Forrás