A lovastorna egyensúlyfejlesztő hatásának vizsgálata 5-6 éves, egészséges, óvodás gyermekek körében

Dátum
Szerzők
Tar, Adrienn
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
Dolgozatomban a lovastorna egyensúlyfejlesztő hatását vizsgáltam egészséges, óvodás gyermekek körében. A tornán részt vevő gyermekek 8 héten keresztül, heti egy alkalommal, egyenként 25 percet töltöttek lóháton. A különböző egyensúlyfejlesztő gyakorlatok hatásainak vizsgálatára két mérést alkalmaztunk; a tornaprogram megkezdése előtt, valamint a nyolc hetes foglalkozások befejeztével. Mindkét alkalommal egyensúlymérő platformot használtunk, amellyel a gyermekek nyomás középpontjának elmozdulását mértük az idő függvényében. A gyermekek egyensúlyfejlődésének eredményeit egy életkorban és létszámban megegyező kontroll csoporttal hasonlítottuk össze, akik lovastorna foglalkozásokon nem vettek részt.
Leírás
Kulcsszavak
lovastorna, egyensúlyfejlesztés, egészséges, óvodás gyermekek
Forrás