Császárnék erényei az 1.században

Dátum
Szerzők
Macsuga, Vivien
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
Szakdolgozatom témája az 1. századi római császárnék kik a hatalom epicentrumában éltek mégis mindvégig a háttérben maradtak, még akkor is ha közvetve befolyásuk volt a politikára.Célom volt a birodalom történetének egyik legjobban dokumentált korszakából, azaz a császárság első évszázadából jól ismert római császárnék erényeit megismertetni s bemutatni társadalmi-politikai befolyásuknak a forrásokban megragadható eseteit, és meghatározni ennek jelentőségét. Megvizsgáltam, hogy mi végett döntött úgy némelyikük, hogy gyilkos lesz vagy éppen összeesküvő. Meddig voltak képesek a határokat átlépni céljaik elérésének érdekében. Tanulmányoztam hogy sorsuk miért is volt tragikus a legtöbb esetben, hogyan és miképpen váltak áldozattá
Leírás
Kulcsszavak
római császárnék, Livia Drusilla, Agrippina Minor, Fulvia, Messalina, Iulia, érmék
Forrás