A tanúvallomás befolyásolása

dc.contributor.advisorElek, Balázs
dc.contributor.authorSiket, Zsuzsanna
dc.contributor.departmentDE--TEK--Állam- és Jogtudományi Karen
dc.date.accessioned2009-02-10T10:11:23Z
dc.date.available2009-02-10T10:11:23Z
dc.date.created2009
dc.date.issued2009-02-10T10:11:23Z
dc.description.abstractA diplomamunka fő témája a tanúvallomás befolyásolása. Tartalmi szempontból az első fontosabb egység a tartalomjegyzéket és az előszót követően, a kihallgatás lélektan történeti áttekintése és az ide kapcsolódó tudományágak rendszerezése. A következő fontosabb egység a befolyásolás fokozatait mutatja be. Itt négy fokozat különíthető el. Az emberek egyéni tualjdonságai, a befolyásolás maga, a szuggesztió és a hipnózis. A felsorolás sorrendje egyben a befolyásolás mértékének erősségét is jelenti. Ezt követi a vallomásokat befolyásoló tényező részletes bemutatása. Ez a rész a befolyásoló tényezőkön kívül foglalkozik az emlékezési rendellenességekkel, a vallomás folyamatának kialakulásával, és ezt követi a befolyásoló elemek tételes bemutatása. Ezek közül a fontosabbak közé tartoznak: a benyomások, az észlelés, a figyelem és az emlékezés. Ezen kívül egyéb tényezők is vannak, de ezeknek kisebb jelentősége van pl. beteges confabulatio, a hallucinációk, kedélyi rázkódás stb. A következő nagyobb egység a kihallgatás sajátosságaival foglalkozik. Ezen belül részeltesen vizsgálja a terhelt , a tanú és a sértett kihallgatásának sajátosságait, bemutatva az előbb említett eljárási szereplők jogait és kötelezettségeit és a vallomástételkor rájuk jellemző speciális vonásokat. A büntetőeljárás szakaszaiban a vallomást rengeteg befolyásoló hatás érheti, ezért ezzel a témával külön rész foglalkozik, jól elkülönítve a nyomozási a tárgyalási és a büntetés végrehajtási szakasz jellemzőit. A nyomozási szakasz a legjelentősebb, ezért ennek elemzése a legrészeltesebb. Itt szó esik a nyomozással szembeni kritikákról, és az ide kapcsolódó megoldási javaslatokról valamint a kihallgatás módszertani sajátosságairól. A tanúvallomás befolyásolása mellett a szakdolgozat a hamis vallomással egy külön részben foglalkozik. Ebben a szakaszban elsősorban a hazugság beszédben és gesztusokban megmutatkozó egyértelmű jeleire helyeződik a hangsúly. A teljesség kedvéért a beismerő vallomásról is szó esik. Ez a rész röviden bemutatja a beismerő vallomás jogtörténeti hátterét és részletesen foglalkozik a beismerő vallomás típusaival, valamint a gyanúsítottak által alkalmazott stratégiákról a kihallgatás során. A szakdolgozatot egy összefoglaló rész zárja, amely kiemeli a befolyásolás témakörének kiaknázatlanságát és a befolyásolás mint jelenség pozítív és negatív tulajdonságait. A mellékletként megtalálható a ,,befolyásolás iránytűje" elnevezésű rajz, amely a befolyás fokozatait egy iránytűhöz hasonló sémára helyezve személteti. A dolgozat az irodalomjegyzékkel és a felhasznált jogszabályok jegyzékével zárul.en
dc.description.degreeBaen
dc.format.extent64en
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2437/78513
dc.language.isohuen
dc.subjectbefolyásolásen
dc.subjecttanúvallomásen
dc.subjectkihallgatásen
dc.subjecthamis vallomásen
dc.subjectbeismerő vallomásen
dc.subject.dspace-en
dc.titleA tanúvallomás befolyásolásaen
Fájlok