Mutációk és inhibitorok hatása a humán transzglutamináz 2 transzamidáz és izopeptidáz aktivitására

Dátum
2014-04-30T09:57:41Z
Szerzők
Nagy, Zsófia
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
A kutatócsoportunk új megközelítésként a transzglutamináz 2 kutatásában célul tűzte ki a különböző típusú transzglutamináz aktivitások fiziológiás és patológiás folyamatokban játszott szerepének vizsgálatát. Ennek érdekében két féle módon kezdtünk el modell rendszereket kialakítani: egyrészt hely specifikus mutációkkal olyan mutánsokat állítottunk elő, amelyek deficiensek a különböző típusú transzglutamináz aktivitásokban, másrészt olyan specifikus inhibitorokat kezdtünk el keresni, amelyek specifikusan csak az egyik típusú aktivitást gátolják.
Leírás
Kulcsszavak
transzglutamináz 2, transzamidáz
Forrás