A Komádi Önálló Óvoda hagyományápoló és értékőrző munkája 1995- 2000 között

Dátum
Szerzők
Szűcs, Bálintné
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
Dolgozatomban a Komádi lokális identitás formálásának, rendszerváltás után kialakult ötéves intenzív periódusát mutatom be, amelyet a hagyományteremtés jellemzett. Egy településhez való kötődés erősítésének több évtizeden keresztül nem volt olyan egyszerű módja, mint a népszokások, néphagyományok ápolása, tovább adása a fiatalabb generációnak. Az óvoda vezetője: Szabóné Gergely Erzsébet lehetőséget látott a falusi hagyományok, a népszokások felelevenítésében, kulturális programok szervezésében. Ekkor már szükségként jelentkezett a település lakosainál a kulturális identitás, az endogén fejlődés iránti igény. Felismerve az igényt Szabóné Gergely Erzsébet vezetésével az óvoda dolgozói magukra vállalták, hogy a már-már feledésbe merülő falusi hagyományokat felelevenítik, és megismertetik a falu lakosságával.
Leírás
Kulcsszavak
hagyományőrzés, népszokások, jeles napok, lokális identitás
Forrás