Antibiotikum analógok és származékok előállítása Diels-Alder cikloaddíciós reakciók segítségével

Dátum
2011-02-02T07:35:40Z
Szerzők
Fejes, Zsolt
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
A disszertáció témája egyrészt a természetes eredetű, tumorellenes hatású perikozinok áthidalt gyűrűs, biciklo[2.2.2]oktén vázas analógjának Diels-Alder cikloaddíció segítségével történő előállítása, másrészt polién makrolid antibiotikumok hetero-Diels-Alder reakciókban való résztvételének tanulmányozása. The topic of the dissertation includes the synthesis of a bridged analogue of the naturally occuring antitumour pericosines using Diels-Alder cycloaddition and a study on the hetero-Diels-Alder reaction of polyene macrolide antibiotics.
Leírás
Kulcsszavak
Diels-Alder reakció, Diels-Alder reaction, perikozin, polién makrolid antibiotikumok, pericosine, polyene macrolide antibiotics
Forrás