Az NI Hungary Kft. társadalmi felelősségvállalása

Dátum
Szerzők
Halmai, Edit
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
A szakdolgozatomat a társadalmi felelősségvállalás témájában írtam, azon belül is egy céget, az NI Hungary Kft. CSR tevékenységeit vizsgáltam meg részletesebben. Manapság egyre fontosabb téma a vállalatok társadalmi felelősségvállalása, sok kérdés és vita merül fel azzal kapcsolatban, hogy mennyire felelősek a környezetükért, mit kell tenniük akár egy fenntarthatóbb életért, akár csak a környezetében élőkért. Dolgozatomban először egy általános áttekintéssel kezdek, kifejtem a CSR fogalmát, illetve írok a kialakulásáról a világban, és azon belül is hazánkban. A dolgozatom fő részét az NI Hungary Kft. társadalmi felelősségének elemzése képzi, azon belül megvizsgáltam, hogy milyen tevékenységeket folytat a cég ezen a területen, és mi miatt mondható róla, hogy felelős vállalat. Főbb elemzési szempontom az Európai Bizottság Zöld Könyvében felsorolt dimenziók voltak, ezek alapján vizsgáltam meg a cég CSR-al kapcsolatos tevékenységeit. Arra a következtetésre jutottam, hogy a vállalat felelősnek mondható, kiemelkedik a magyar vállalatok közül a CSR területén elért eredményeivel, ám természetesen vannak még nyitott lehetőségek is.
Leírás
Kulcsszavak
társadalmi felelősségvállalás
Forrás