A programozott sejthalál jelenségének vizsgálata A172 glioblasztómák Time-lapse videomikroszkópos megfigyelésével

Dátum
Szerzők
Papp, Réka Brigitta
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
Az alkalmazott A172 sejttenyészet egy 53 éves férfiből származó, asztrocitómából izolált, humán glioblasztóma sejtvonal, mely letapadás szempontjából adherens, monolayert alkotó sejttípus. A sejtvonal rendelkezik a glioblasztómák főbb tulajdonságaival. A jelen vizsgálatok során az eTox munkacsoport által kifejlesztett Long Term Scan rendszereket használtam a sejtek Time-Lapse hosszútávú videomikroszkópiás megfigyelésére, melyet követően a kapott felvételeket az NIH ImageJ képelemző szoftver használatával elemeztem. A kísérlet elsődleges célja a programozott sejthalál indukálásához használt vegyszerkeverék (Concanamycin A (ConA), Doxorubicin (Dox), Cyclosporin A (CsA)) megfelelő hatásának kifejtéséhez szükséges koncentrációk meghatározása, továbbá a programozott sejthalál jelenségéről készült Time-Lapse videómikroszkópos felvételek digitális képelemzési protokolljának kifejlesztése volt.Ezen kutatás aktualitását támasztja alá, hogy az emberi glióma meghatározó tényezőinek biokémiai és molekuláris megértése új betekintést nyújthat akár orvosi terápiás célok feltárásában. Terveink szerint a vizsgálataink a citotoxicitási kutatások módszertani útmutatójaként is használhatók lesznek a laboratóriumi sejtszintű toxicitási vizsgálatok során.
Leírás
Kulcsszavak
Glioblasztóma, Programozott sejthalál, Glioblasztóma, Doxorubicin, Concanamycin A, Cyclosporin A, Time-lapse
Forrás