Bírósági végrehajtás – a határokon átnyúló ügyek specialitásai

Dátum
Szerzők
Nagy, Péter Zsombor
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
A szakdolgozatomban az 1215/2012/EU rendelet fontosabb témaköreit dolgoztam fel. Ezek közül megtalálhatók többek közül, maga a rendelet ismertetése, az alkalmazási feltételei, a joghatósági kérdései, a külföldi határozatok elismerése és azoknak a végrehajtása, továbbá a megtámadási okok. Ezt a gondolatmenetet fogom tovább vinni a hazai végrehajtási törvényre is. A dolgozatomban a határon átnyúló ügyek specialitásai kifejezés alatt azt értem, hogy egy külföldi határozatot a magyar Vht. alapján, hogyan lehet majd elismerni és végrehajtani és ennek, milyen jogszabályi rendelkezései vannak. A Vht. alapelveiből indultam ki, melynek egyik fontos alapelve a fokozatosság elve. Így a választásom a munkabérre történő végrehajtásra esett, hiszen ha egy külföldi személy ellen is indítunk eljárást, egy mindig biztos, mégpedig, hogy az illető munkaviszonyban fog állni, hogy megélhetését finanszírozni tudja. Ezzel arra a következtetésre juthatunk, hogy a munkabér letiltás sokkal egyszerűbb, gyorsabb, mint egy ingó vagy ingatlan végrehajtás.
Leírás
Kulcsszavak
bírósági végrehajtás, 1215/2012EU rendelet, munkabér letiltás
Forrás