A köz- és magán szolgáltatások helyzete a magyar egészségügyi rendszerben

Dátum
2014-04-23T12:22:25Z
Szerzők
Csikósné Pápai, Erika
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
Dolgozatom témájául a magán- és közellátást végző egészségügyi szolgáltatók összehasonlítását választottam, mert a saját környezetemben tapasztaltak és egy közvélemény kutató cég írása arra ösztönözött, vizsgáljam meg, hogy az emberek, - mint a szolgáltatást igénybe vevők - hogyan vélekednek a magyar egészségügy helyzetéről. Igyekszem azokat az összefüggéseket bemutatni, amivel szerintem az egészségügyi ipart, mint piaci alapon működő szolgáltatást, hogyan lehetne versenyképes struktúrában tartani. Megkülönböztetem az állami és a magán egészségügyi szektort, amely mára élesen különböző attitűdökkel, elvárásokkal fejlődik avagy stagnál. Kutatásom során betegelégedettségi, és köz- és magán egészségügyi dolgozói elégedettségi kérdőívet választottam a hipotéziseim bizonyítására. A leíró statisztikai elemzések során gyakorisági és relatív gyakorisági (százalékos megoszlás) arányokat vizsgáltam. A betegközpontú egészségügyi ellátás fejlesztése nem történhet meg a betegek bevonása nélkül, ezért a betegek igényeinek megismerése fontos tényező ebből a szempontból, egy megfelelően kivitelezett vizsgálatból jelentős információ nyerhető az egészségügyi ellátás minőségére vonatkozóan. A hipotéziseim alapján megállapítható, hogy az emberek a magán egészségügyi szolgáltatót szívesebben választják. Ennek az oka nem az, hogy az állami egészségügyi dolgozók felkészültsége nem megfelelő, inkább a betegcentrikusság hiánya, a hosszú, akár éves várólisták, a nem mindig ideális környezet, a nem mindig megfelelő felvilágosításból és segítőkészségből adódik. Az egészségügyi dolgozók válaszai segítségével keresem meg a megoldásokra váró feladatokat. Választ keresek arra, hogy a dolgozók és a vezetőik milyen kapcsolatban vannak egymással, mert ez sajnos kihathat a munkavégzésükre. Az egészségügyi dolgozóknak, és általában az embereknek nagyon fontos, hogy időnként megerősítést kapjanak, hogy amit csinálnak, az hasznos és jó. Ez egy fontos vezetői „jutalmazás”. A hipotéziseim a biztos munkahely, és a megbecsülés kérdésére is kitérnek, vizsgálom, hogy mennyire fontos momentumok ezek a dolgozóknak mindkét egészségügyi szolgáltatót tekintve. Nagyon fontosnak bizonyult a munkahely biztonsága, és a megbecsülés is, bár a megbecsülést a magán szektor dolgozói jobban igénylik.
Leírás
Kulcsszavak
szolgáltatás, egészségügy
Forrás