A külkereskedelmi nyitottság hatása Magyarország fogyasztási struktúrájára

Dátum
Szerzők
Marton, Viktória Kata
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
Dolgozatomban a globalizáció komplex jelenségnek egy sajátos megnyilvánulásával foglalkozok: a kereskedelmi kapcsolatok intenzitásának és a fogyasztási szerkezet átalakulásának viszonyával, azon belül is az emberi egészségre gyakorolt, sokszor káros hatással. A határok eltűnésével nő az emberek és a termékek mozgásának szabadsága, mely új kihívások elé állítja a globális egészségügyet. Munkámmal egy hazánkban kevésbé ismert kérdéskörhöz szeretnék tudományos igénnyel hozzájárulni. Azt kívánom ugyanis megvizsgálni, hogy milyen kapcsolat tárható fel a külkereskedelmi nyitás – amelyet én a globalizáltság fokának tekintek – és a fogyasztás, azon belül az egészségre káros termékek fogyasztása között. Mindehhez először fogalmi számvetést készítek, majd néhány releváns tanulmányt tekintek át, végül saját empirikus kutatást végzek. Az empirikus kutatásomban korreláció- és regresszió analízissel próbálom bemutatni, hogy milyen kapcsolat tárható fel a globális fogyasztási minták követése és az egyéni fogyasztási szerkezet átalakulása között. A statisztikai feldolgozás az SPSS 17.0 program segítségével történt. Statisztikai elemzésem során a többváltozós lineáris regresszió módszerét alkalmaztam.
Leírás
Kulcsszavak
globalizáció, egészségkárosító fogyasztás, külkereskedelmi nyitottság
Forrás