A Candida fajok által termelt biofilmek biológiája és klinikai jelentősége

Dátum
Szerzők
Kapusi, Judit
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
Az epidemiológiai adatok alapján a patogén gombafajok egyik legmeghatározóbb csoportja a Candida genus. A Candida speciesek a leggyakrabban izolált opportunista patogén gombafajok, az általuk okozott megbetegedések skálája széles, a felszíni fertőzésektől kezdve a súlyos invazív megbetegedésekig terjedhetnek. A leggyakrabban izolált fajok a C. albicans, C. parapsilosis, C. glabrata, C. tropicalis, C. krusei. Az incidencia az elmúlt két évtizedben jelentősen megnőtt, különösen a nonalbicans fajok esetében. A Candida fajok által okozott megbetegedések során kiemelt szerepet játszik a prevenció. Az epidemiológia globális-lokális ismerete, infekció kontroll, megfelelő higiéné alkalmazása, valamint a beültetett orvosi eszközök hozzáértő kezelése mind elengedhetetlen eleme a 40-50%-os mortalitás csökkentésének. A magas mortalitási arányért számtalan virulenciafaktor felelős: a legfontosabbak a dimorfizmus, továbbá a hidrolitikus enzimek, és a szekretált aszpartil proteinázok szekretálása. Kulcsfontosságú virulenciafaktor a Candida fajok biofilm képzése, mely leginkább a katéter-asszociált fertőzésekkel hozható összefüggésbe. A biofilm képződés folyamatát számos transzkripciós faktor, sejtfal protein, adhéziós molekula irányítja. A biofilm szesszilis mikroorganizmusok közössége, amelyek sűrű extracelluláris mátrix termelésével ellenállnak a környezeti hatásoknak, az immunválasznak, illetve egyes antimikrobiális szereknek. Legnagyobb arányban a Candida speciesek képeznek biofilmet, leginkább a beültetett orvosi eszközökön, kanülökön, katétereken. Az így kialakult fertőzések kezelése a magasabb rezisztenciának köszönhetően problémás, költséges, és a biofilmmel kapcsolatos mortalitási arány is sokkal magasabb a planktonikus sejtek okozta fertőzésekkel összehasonlítva. A biofilm asszociált fertőzések terápiájában elsősorban az amphotericin B és a különböző echinocandinok jöhetnek szóba. Azonban az egyre inkább terjedő szerzett rezisztencia, valamint néhány Candida fajnál megfigyelhető generikusan csökkent érzékenység megnehezíti a katéter-asszociált fertőzések terápiáját. A Candida speciesek biofilmen belüli specifikus kommunikációs mechanizmusa a quorum sensing. A különböző quorum sensing molekulák a biofilm képződés folyamata alatt befolyásolják a növekedést, a morfológiai változást, a virulenciafaktorok expresszióját. A két legjelentősebb Candida quorum sensing molekula a farnesol és a tyrosol. Az ilyen quorum sensing molekula - antifungális szer kombinációk akár szisztémásan, akár lokálisan, vagy speciális, úgynevezett antifungális lock terápiában alkalmazva egyaránt hatékonyak lehetnek, és új alternatívát szolgáltathatnak a jövő biofilmellenes terápiáiban.
Leírás
Kulcsszavak
candida, biofilm, quorum sensing
Forrás