Waldorf-óvodák klímaszempontú megközelítésben

Dátum
Szerzők
Szolga, Emese
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
Szakdolgozatom a Waldorf-óvodák intézményi és pedagógiai légköri jellemzőinek vizsgálatát tűzte ki célul. Kutatási kérdéseim a Waldorf-óvodák légkörének karakteres jellemzőire irányulnak. Hipotézisem abból a tapasztalati sejtésből indul, hogy létezik egy érzelmi biztonságot nyújtó „Waldorf-légkör”, mely minden Waldorf óvoda sajátja. Arra vállalkozom, hogy e jelenség létét igazoljam és feltárjam azokat a klíma jellemzőket, melyek ezt biztosítják. Öt magyarországi Waldorf-óvodában végzett megfigyeléseimet ismertetem és keresem a közös jellemzőket. Az óvodák légkörének részletes elemzése során számos olyan jellemzőre is fény derül, mely a Waldorf-óvodapedagógia mai magyarországi sajátosságait, jelenvaló nevelési gyakorlatának részleteit mutatja meg. A Waldorf-óvodák körében tett megfigyeléseim segíthetnek felismerésekre jutni az óvodai klímaviszonyok tudatosabb alakítása terén, valamint a gyermekek számára érzelmi biztonságot nyújtó és az önfejlődésüket inspiráló óvodai csoport-légkör megteremtésének mindennapi megvalósításához.
Leírás
Kulcsszavak
óvodai légkör, Waldorf-óvoda
Forrás