Térképek digitalizálásának és feldolgozásának menedzsmentje

Dátum
Szerzők
Ludvig, Ádám
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
Korunkban elengedhetetlen a meglévő dokumentumok digitális elérhetőségét biztosítani a könyvtárak részéről, ezért kell minél több dokumentumot digitalizálni. A kölcsönzések száma csökken, a távhasználatra való igény nő. Ezzel összhangban a könyvtárosoknak biztosítaniuk kell az intézmény állományának online elérhetőségét. Így igaz ez a térképekre is, mely a könyvektől és időszaki kiadványoktól eltérő, speciális dokumentumtípust képvisel. Egy térkép digitalizálási folyamata nehezebb és körülményesebb a könyvekétől, azok mérete és tartalma miatt. Léteznek kisebb alakú asztali, de ugyanakkor hatalmas méretű falitérképek is. A digitális képek minőségére szigorú tekintettel kell lenni, mivel egy térkép értéke annak precízségében rejlik, és minél pontosabb képet kell adni a földrajzi területet lenyűgöző pontossággal reprezentáló kartográfiai dokumentumokról készült digitális mesterfájlokban. A térképek kutatói, a földrajzi szakterületen tanuló, oktató felhasználók számára biztosítani kell a minél gyorsabb elérhetőséget, mert a tudományos élet nem vár. Dolgozatomban áttekintettem az új angol-amerikai katalogizálási szabályzatot, az RDA-t és az azzal kapcsolatos modellek és elméleti munkák egy részét, amely a digitális korban történő bibliográfiai adatfeldolgozást hivatott segíteni.
Leírás
Kulcsszavak
térképek, bibliográfiai adatfeldolgozás, digitalizálás
Forrás